Дв2006бр87ре722

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

РЕШЕНИЕ № 722 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Обявява еднократно за официален празник 2 януари 2007 г.