Дв2006бр87ук432

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

УКАЗ № 432

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, приет от ХL Народно събрание на 12 октомври 2006 г.

Издаден в София на 25 октомври 2006 г.

Подпечатан с държавния печат.