Дв2006бр88Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност...

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бивша Югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Член единствен. Ратифицира Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бивша Югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство, подписано на 9 юни 2006 г. в Люксембург.


Законът е приет от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.