Дв2006бр88Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

РЕШИ:

Избира Красен Стойчев Стойчев за съдия в Конституционния съд на Република България.


Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Подпечатано с държавния печат.