Дв2006бр88нризм4

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" (ОБН., ДВ, БР. 25 ОТ 2002 Г.)

Издадена от Министерство на културата

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Параграф единствен. В чл. 7 ал. 1 се изменя така: "Чл. 7. (1) Писменият изпит по български език и литература е анонимен. Той се състои в съчинение-разсъждение по проблем от изучавано в VII клас литературно произведение или преразказ на непознат текст от български автор. Кандидатът избира една от две изтеглени теми."