Дв2006бр88по283

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Постановление № 283 от 23 октомври 2006 г. за изменение на Постановление № 289 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В раздел II от приложението към член единствен "Списък на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи" се правят следните изменения: 1. Точки 1 и 2 се изменят така: "1. Директорът на Национална служба "Полиция". 2. Директорът на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението." 2. Точки 3а и 9 - 36 се отменят.