Дв2006бр88реизм

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както следва: ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Решението е прието от 40-то Народно събрание на 25 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.