Дв2006бр88ук433

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

УКАЗ № 433

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти, приет от ХL Народно събрание на 18 октомври 2006 г.

Издаден в София на 25 октомври 2006 г.

Подпечатан с държавния печат.