Дв2006бр89

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Изменение на т. I.3 от приложение III на меморандума за разбирателство между република България и европейските общности за присъединяването на България към шестата рамкова програма на европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и

Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Постановление № 286 от 24 октомври 2006 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 287 от 24 октомври 2006 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект",...

Постановление № 288 от 30 октомври 2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на министерството на транспорта и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. на национа...

Споразумение между република България и европейската общност по някои аспекти на въздушните съобщения

Указ № 436

Указ № 437

Указ № 438

Указ № 440

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 28 от 2004 г.)