Защитени страници

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Защитени заглавия.

Защитени страници  
     
   
Първа страница
Предишна страница
Последна страница
Дата и час Страница Срок на изтичане Защитаващ потребител Параметри на защита Причина
Неизвестни Закони(30 849 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита, каскадно
Неизвестни Закон за амнистия от 1947 г.(2996 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита, каскадно
Неизвестни Закон за банковата несъстоятелност(213 120 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита, каскадно
Неизвестни Закон за амнистия от 1950 г.(2585 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1964 г.(13 469 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1974 г.(1563 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1981 г.(4607 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1984 г.(5230 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1989 г.(2316 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 1990 г.(1702 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия от 2002 г.(2245 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за арендата в земеделието(34 191 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за акцизите и данъчните складове(280 151 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за автомобилните превози(222 859 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия и връщане на отнети имущества(8130 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания(5429 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за авторското право и сродните му права(260 334 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за безопасно използване на ядрената енергия(250 891 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за бежанците(118 622 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за борба с трафика на хора(31 199 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за административното обслужване на физическите и юридическите лица(39 770 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)(95 393 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България(56 639 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за българите, живеещи извън република България(30 646 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за българската академия на науките(12 368 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за арендата в земеделието,(34 437 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за българската народна банка(87 104 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за администрацията(81 533 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за българските документи за самоличност(146 324 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за Българския Червен кръст(17 870 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА(177 666 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за банковата несъстоятелност(200 627 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за административните нарушения и наказания(83 617 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.(25 185 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за българското гражданство(34 120 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация(60 133 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за агенция за чуждестранна помощ(6285 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Валутен закон(56 707 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за гражданската регистрация(178 005 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за ветераните от войната(8525 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН за горите(258 238 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за ветераните от войните(10 304 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за гарантиране на влоговете в банките(52 159 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за вероизповеданията(44 350 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя(47 851 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за висшето образование(281 443 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за геодезията и картографията(115 454 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства(43 365 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ(321 087 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Неизвестни Закон за водите(468 710 байта) неограничен Неизвестен потребител пълна защита
Първа страница
Предишна страница
Последна страница