Стари страници

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

Преглед (предишни 100 | следващи 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Дв2006бр87нр112‏‎ (11:48, 30 октомври 2006)
 2. Дв2006бр87нр133‏‎ (13:00, 30 октомври 2006)
 3. Дв2006бр87нр41‏‎ (13:05, 30 октомври 2006)
 4. Дв2006бр87нр5‏‎ (13:29, 30 октомври 2006)
 5. Дв2006бр87нр77‏‎ (13:48, 30 октомври 2006)
 6. Дв2006бр87нр79‏‎ (14:03, 30 октомври 2006)
 7. Дв2006бр87нр82‏‎ (14:10, 30 октомври 2006)
 8. Дв2006бр87нр95‏‎ (14:12, 30 октомври 2006)
 9. Дв2006бр87по279‏‎ (14:38, 30 октомври 2006)
 10. Дв2006бр87ре722‏‎ (14:49, 30 октомври 2006)
 11. Дв2006бр87ре725‏‎ (14:51, 30 октомври 2006)
 12. Дв2006бр87ре727‏‎ (14:53, 30 октомври 2006)
 13. Дв2006бр87ук432‏‎ (14:54, 30 октомври 2006)
 14. Дв2006бр87зкЗакон за изменение и допълнение на закона за уреждане на колективните трудови спорове‏‎ (14:56, 30 октомври 2006)
 15. Дв2006бр87‏‎ (17:05, 30 октомври 2006)
 16. Дв2006бр88нр113‏‎ (10:28, 2 ноември 2006)
 17. Дв2006бр88нризм4‏‎ (10:50, 2 ноември 2006)
 18. Дв2006бр88нризм40‏‎ (11:09, 2 ноември 2006)
 19. Дв2006бр88по280‏‎ (15:17, 2 ноември 2006)
 20. Дв2006бр88по281‏‎ (15:19, 2 ноември 2006)
 21. Дв2006бр88по282‏‎ (17:54, 2 ноември 2006)
 22. Дв2006бр88по283‏‎ (17:56, 2 ноември 2006)
 23. Дв2006бр88по284‏‎ (17:57, 2 ноември 2006)
 24. Дв2006бр88по285‏‎ (18:08, 2 ноември 2006)
 25. Дв2006бр88реизм‏‎ (18:21, 2 ноември 2006)
 26. Дв2006бр88Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България‏‎ (18:22, 2 ноември 2006)
 27. Дв2006бр88ре232‏‎ (18:37, 2 ноември 2006)
 28. Дв2006бр88Работна програма‏‎ (18:59, 2 ноември 2006)
 29. Дв2006бр88Споразумение‏‎ (19:29, 2 ноември 2006)
 30. Дв2006бр88Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти‏‎ (19:31, 2 ноември 2006)
 31. Дв2006бр88Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност...‏‎ (19:41, 2 ноември 2006)
 32. Дв2006бр88ук433‏‎ (19:47, 2 ноември 2006)
 33. Дв2006бр88ук434‏‎ (19:52, 2 ноември 2006)
 34. Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на конституцията на република България‏‎ (19:55, 2 ноември 2006)
 35. Дв2006бр88‏‎ (08:29, 3 ноември 2006)
 36. Дв2006бр88по2‏‎ (08:31, 3 ноември 2006)
 37. Дв2006бр88по881993‏‎ (08:39, 3 ноември 2006)
 38. Дв2006бр88по42‏‎ (08:55, 3 ноември 2006)
 39. Дв2006бр88по79‏‎ (08:56, 3 ноември 2006)
 40. Дв2006бр88по881994‏‎ (08:58, 3 ноември 2006)
 41. Дв2006бр88Правила за процедурата относно зако‏‎ (09:01, 3 ноември 2006)
 42. Дв2006бр89‏‎ (13:57, 6 ноември 2006)
 43. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА‏‎ (20:12, 26 ноември 2006)
 44. ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ‏‎ (21:06, 26 ноември 2006)
 45. Template‏‎ (09:31, 13 декември 2006)
 46. ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ‏‎ (23:11, 9 януари 2007)
 47. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА‏‎ (12:11, 20 януари 2007)
 48. Народно събрание‏‎ (08:50, 25 януари 2007)
 49. 40-то Народно събрание‏‎ (08:51, 25 януари 2007)
 50. Народни представители‏‎ (09:42, 25 януари 2007)
 51. ЗАКОН за търговските марки и промишлените образци‏‎ (18:14, 15 февруари 2007)
 52. ПДКДОПБГДСРСБНАИНА‏‎ (09:00, 11 август 2007)
 53. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС И МОБИЛИЗАЦИОННАТА ГОТОВНОСТ НА СТРАНАТА‏‎ (09:03, 11 август 2007)
 54. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ‏‎ (09:08, 11 август 2007)
 55. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ И ПЛАНЕТАРИУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (09:10, 11 август 2007)
 56. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ‏‎ (09:43, 11 август 2007)
 57. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ‏‎ (15:16, 11 август 2007)
 58. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ‏‎ (15:22, 11 август 2007)
 59. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ‏‎ (15:24, 11 август 2007)
 60. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ‏‎ (15:26, 11 август 2007)
 61. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ‏‎ (15:29, 11 август 2007)
 62. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (15:32, 11 август 2007)
 63. ПДРЦПИОВДУСОП‏‎ (15:35, 11 август 2007)
 64. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ‏‎ (15:39, 11 август 2007)
 65. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)‏‎ (15:41, 11 август 2007)
 66. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ‏‎ (15:43, 11 август 2007)
 67. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОСИНОВЯВАНИЯ‏‎ (13:49, 24 август 2007)
 68. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР‏‎ (13:52, 24 август 2007)
 69. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ОСИНОВЯВАНЕ‏‎ (16:31, 24 август 2007)
 70. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"‏‎ (16:35, 24 август 2007)
 71. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"‏‎ (16:37, 24 август 2007)
 72. ПДЩПРЖАТСР31МС‏‎ (16:40, 24 август 2007)
 73. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ‏‎ (16:44, 24 август 2007)
 74. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД‏‎ (14:18, 31 август 2007)
 75. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД‏‎ (11:07, 1 септември 2007)
 76. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (11:31, 1 септември 2007)
 77. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ‏‎ (05:48, 3 септември 2007)
 78. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА‏‎ (05:57, 3 септември 2007)
 79. ПОДЛСНУГСЛРУГКЛСДЛДДС‏‎ (06:03, 3 септември 2007)
 80. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ‏‎ (06:17, 3 септември 2007)
 81. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ‏‎ (12:34, 3 септември 2007)
 82. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА‏‎ (12:38, 3 септември 2007)
 83. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ‏‎ (12:41, 3 септември 2007)
 84. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА‏‎ (14:40, 3 септември 2007)
 85. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ‏‎ (16:19, 4 септември 2007)
 86. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ‏‎ (16:22, 4 септември 2007)
 87. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА‏‎ (16:26, 4 септември 2007)
 88. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА‏‎ (16:31, 4 септември 2007)
 89. ПОДПКООПЗОПСО‏‎ (10:33, 10 септември 2007)
 90. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – БУРГАС‏‎ (10:42, 10 септември 2007)
 91. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ВАРНА‏‎ (10:55, 10 септември 2007)
 92. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ‏‎ (11:01, 10 септември 2007)
 93. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – РУСЕ‏‎ (11:21, 10 септември 2007)
 94. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – СОФИЯ‏‎ (11:27, 10 септември 2007)
 95. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ‏‎ (11:30, 10 септември 2007)
 96. ПОДСОСНКВАСО‏‎ (11:57, 10 септември 2007)
 97. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО‏‎ (12:20, 10 септември 2007)
 98. ПОДСРРМСОСРР‏‎ (12:25, 10 септември 2007)
 99. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА‏‎ (12:49, 10 септември 2007)
 100. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО‏‎ (12:51, 10 септември 2007)

Преглед (предишни 100 | следващи 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).