Стари страници

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Showing below up to 250 results in range #1 to #250.

Преглед (предишни 250 | следващи 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Дв2006бр87нр112‏‎ (11:48, 30 октомври 2006)
 2. Дв2006бр87нр133‏‎ (13:00, 30 октомври 2006)
 3. Дв2006бр87нр41‏‎ (13:05, 30 октомври 2006)
 4. Дв2006бр87нр5‏‎ (13:29, 30 октомври 2006)
 5. Дв2006бр87нр77‏‎ (13:48, 30 октомври 2006)
 6. Дв2006бр87нр79‏‎ (14:03, 30 октомври 2006)
 7. Дв2006бр87нр82‏‎ (14:10, 30 октомври 2006)
 8. Дв2006бр87нр95‏‎ (14:12, 30 октомври 2006)
 9. Дв2006бр87по279‏‎ (14:38, 30 октомври 2006)
 10. Дв2006бр87ре722‏‎ (14:49, 30 октомври 2006)
 11. Дв2006бр87ре725‏‎ (14:51, 30 октомври 2006)
 12. Дв2006бр87ре727‏‎ (14:53, 30 октомври 2006)
 13. Дв2006бр87ук432‏‎ (14:54, 30 октомври 2006)
 14. Дв2006бр87зкЗакон за изменение и допълнение на закона за уреждане на колективните трудови спорове‏‎ (14:56, 30 октомври 2006)
 15. Дв2006бр87‏‎ (17:05, 30 октомври 2006)
 16. Дв2006бр88нр113‏‎ (10:28, 2 ноември 2006)
 17. Дв2006бр88нризм4‏‎ (10:50, 2 ноември 2006)
 18. Дв2006бр88нризм40‏‎ (11:09, 2 ноември 2006)
 19. Дв2006бр88по280‏‎ (15:17, 2 ноември 2006)
 20. Дв2006бр88по281‏‎ (15:19, 2 ноември 2006)
 21. Дв2006бр88по282‏‎ (17:54, 2 ноември 2006)
 22. Дв2006бр88по283‏‎ (17:56, 2 ноември 2006)
 23. Дв2006бр88по284‏‎ (17:57, 2 ноември 2006)
 24. Дв2006бр88по285‏‎ (18:08, 2 ноември 2006)
 25. Дв2006бр88реизм‏‎ (18:21, 2 ноември 2006)
 26. Дв2006бр88Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България‏‎ (18:22, 2 ноември 2006)
 27. Дв2006бр88ре232‏‎ (18:37, 2 ноември 2006)
 28. Дв2006бр88Работна програма‏‎ (18:59, 2 ноември 2006)
 29. Дв2006бр88Споразумение‏‎ (19:29, 2 ноември 2006)
 30. Дв2006бр88Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти‏‎ (19:31, 2 ноември 2006)
 31. Дв2006бр88Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност...‏‎ (19:41, 2 ноември 2006)
 32. Дв2006бр88ук433‏‎ (19:47, 2 ноември 2006)
 33. Дв2006бр88ук434‏‎ (19:52, 2 ноември 2006)
 34. Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на конституцията на република България‏‎ (19:55, 2 ноември 2006)
 35. Дв2006бр88‏‎ (08:29, 3 ноември 2006)
 36. Дв2006бр88по2‏‎ (08:31, 3 ноември 2006)
 37. Дв2006бр88по881993‏‎ (08:39, 3 ноември 2006)
 38. Дв2006бр88по42‏‎ (08:55, 3 ноември 2006)
 39. Дв2006бр88по79‏‎ (08:56, 3 ноември 2006)
 40. Дв2006бр88по881994‏‎ (08:58, 3 ноември 2006)
 41. Дв2006бр88Правила за процедурата относно зако‏‎ (09:01, 3 ноември 2006)
 42. Дв2006бр89‏‎ (13:57, 6 ноември 2006)
 43. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА‏‎ (20:12, 26 ноември 2006)
 44. ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ‏‎ (21:06, 26 ноември 2006)
 45. Template‏‎ (09:31, 13 декември 2006)
 46. ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ‏‎ (23:11, 9 януари 2007)
 47. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА‏‎ (12:11, 20 януари 2007)
 48. Народно събрание‏‎ (08:50, 25 януари 2007)
 49. 40-то Народно събрание‏‎ (08:51, 25 януари 2007)
 50. Народни представители‏‎ (09:42, 25 януари 2007)
 51. ЗАКОН за търговските марки и промишлените образци‏‎ (18:14, 15 февруари 2007)
 52. ПДКДОПБГДСРСБНАИНА‏‎ (09:00, 11 август 2007)
 53. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС И МОБИЛИЗАЦИОННАТА ГОТОВНОСТ НА СТРАНАТА‏‎ (09:03, 11 август 2007)
 54. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ‏‎ (09:08, 11 август 2007)
 55. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ И ПЛАНЕТАРИУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (09:10, 11 август 2007)
 56. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ‏‎ (09:43, 11 август 2007)
 57. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ‏‎ (15:16, 11 август 2007)
 58. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ‏‎ (15:22, 11 август 2007)
 59. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ‏‎ (15:24, 11 август 2007)
 60. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ‏‎ (15:26, 11 август 2007)
 61. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ‏‎ (15:29, 11 август 2007)
 62. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (15:32, 11 август 2007)
 63. ПДРЦПИОВДУСОП‏‎ (15:35, 11 август 2007)
 64. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ‏‎ (15:39, 11 август 2007)
 65. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)‏‎ (15:41, 11 август 2007)
 66. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ‏‎ (15:43, 11 август 2007)
 67. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОСИНОВЯВАНИЯ‏‎ (13:49, 24 август 2007)
 68. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР‏‎ (13:52, 24 август 2007)
 69. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ОСИНОВЯВАНЕ‏‎ (16:31, 24 август 2007)
 70. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"‏‎ (16:35, 24 август 2007)
 71. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"‏‎ (16:37, 24 август 2007)
 72. ПДЩПРЖАТСР31МС‏‎ (16:40, 24 август 2007)
 73. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ‏‎ (16:44, 24 август 2007)
 74. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД‏‎ (14:18, 31 август 2007)
 75. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД‏‎ (11:07, 1 септември 2007)
 76. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (11:31, 1 септември 2007)
 77. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ‏‎ (05:48, 3 септември 2007)
 78. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА‏‎ (05:57, 3 септември 2007)
 79. ПОДЛСНУГСЛРУГКЛСДЛДДС‏‎ (06:03, 3 септември 2007)
 80. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ‏‎ (06:17, 3 септември 2007)
 81. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ‏‎ (12:34, 3 септември 2007)
 82. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА‏‎ (12:38, 3 септември 2007)
 83. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ‏‎ (12:41, 3 септември 2007)
 84. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА‏‎ (14:40, 3 септември 2007)
 85. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ‏‎ (16:19, 4 септември 2007)
 86. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ‏‎ (16:22, 4 септември 2007)
 87. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА‏‎ (16:26, 4 септември 2007)
 88. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА‏‎ (16:31, 4 септември 2007)
 89. ПОДПКООПЗОПСО‏‎ (10:33, 10 септември 2007)
 90. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – БУРГАС‏‎ (10:42, 10 септември 2007)
 91. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ВАРНА‏‎ (10:55, 10 септември 2007)
 92. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ‏‎ (11:01, 10 септември 2007)
 93. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – РУСЕ‏‎ (11:21, 10 септември 2007)
 94. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – СОФИЯ‏‎ (11:27, 10 септември 2007)
 95. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ‏‎ (11:30, 10 септември 2007)
 96. ПОДСОСНКВАСО‏‎ (11:57, 10 септември 2007)
 97. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО‏‎ (12:20, 10 септември 2007)
 98. ПОДСРРМСОСРР‏‎ (12:25, 10 септември 2007)
 99. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА‏‎ (12:49, 10 септември 2007)
 100. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО‏‎ (12:51, 10 септември 2007)
 101. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ‏‎ (11:10, 14 септември 2007)
 102. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА‏‎ (11:14, 14 септември 2007)
 103. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД‏‎ (11:18, 14 септември 2007)
 104. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"‏‎ (11:21, 14 септември 2007)
 105. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ‏‎ (11:24, 14 септември 2007)
 106. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОТЕРАПИЯТА И ПОМОЩНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ‏‎ (11:28, 14 септември 2007)
 107. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛНАТА КУРИЕРСКА СЛУЖБА‏‎ (11:33, 14 септември 2007)
 108. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ‏‎ (14:43, 23 септември 2007)
 109. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"‏‎ (14:47, 23 септември 2007)
 110. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"‏‎ (12:56, 25 септември 2007)
 111. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ‏‎ (13:00, 25 септември 2007)
 112. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"‏‎ (13:12, 25 септември 2007)
 113. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ‏‎ (13:20, 25 септември 2007)
 114. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ‏‎ (13:25, 25 септември 2007)
 115. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД‏‎ (13:22, 27 септември 2007)
 116. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕГУСТАЦИОННИТЕ КОМИСИИ‏‎ (13:43, 27 септември 2007)
 117. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ‏‎ (13:49, 27 септември 2007)
 118. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ‏‎ (13:51, 27 септември 2007)
 119. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ‏‎ (13:55, 27 септември 2007)
 120. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА‏‎ (14:02, 27 септември 2007)
 121. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА‏‎ (14:17, 27 септември 2007)
 122. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ПОРОДИ ЖИВОТНИ‏‎ (13:37, 1 октомври 2007)
 123. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ‏‎ (13:44, 1 октомври 2007)
 124. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА‏‎ (12:50, 3 октомври 2007)
 125. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТСКИ БОЛНИЦИ‏‎ (12:53, 3 октомври 2007)
 126. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ‏‎ (12:52, 8 октомври 2007)
 127. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК"- ШУМЕН‏‎ (12:55, 8 октомври 2007)
 128. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"‏‎ (13:00, 8 октомври 2007)
 129. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"‏‎ (13:04, 8 октомври 2007)
 130. ПУДОУФООСМОН‏‎ (13:18, 8 октомври 2007)
 131. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР‏‎ (13:23, 8 октомври 2007)
 132. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ЗА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ‏‎ (13:29, 8 октомври 2007)
 133. ПУДЛЗСППЧ1ЗЛЗ‏‎ (05:43, 10 октомври 2007)
 134. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО‏‎ (05:46, 10 октомври 2007)
 135. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ‏‎ (05:48, 10 октомври 2007)
 136. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2003 Г.)‏‎ (05:52, 10 октомври 2007)
 137. ПУДМТБМТ‏‎ (05:56, 10 октомври 2007)
 138. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА‏‎ (06:00, 10 октомври 2007)
 139. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ‏‎ (06:16, 10 октомври 2007)
 140. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО‏‎ (06:21, 10 октомври 2007)
 141. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"‏‎ (06:46, 10 октомври 2007)
 142. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА‏‎ (15:36, 11 октомври 2007)
 143. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ‏‎ (15:41, 11 октомври 2007)
 144. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕДИЦИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР‏‎ (15:44, 11 октомври 2007)
 145. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР‏‎ (15:46, 11 октомври 2007)
 146. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР‏‎ (16:06, 11 октомври 2007)
 147. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ‏‎ (18:02, 22 октомври 2007)
 148. ПУДНСИХУКПОХУОХУ‏‎ (18:07, 22 октомври 2007)
 149. ПУДНССЕДВМС‏‎ (18:10, 22 октомври 2007)
 150. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА‏‎ (18:12, 22 октомври 2007)
 151. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ‏‎ (18:16, 22 октомври 2007)
 152. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА "БУЛТРАНСПЛАНТ"‏‎ (18:18, 22 октомври 2007)
 153. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ‏‎ (18:21, 22 октомври 2007)
 154. ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел‏‎ (20:22, 22 октомври 2007)
 155. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ‏‎ (12:29, 29 октомври 2007)
 156. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ‏‎ (06:21, 1 ноември 2007)
 157. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА‏‎ (14:57, 2 ноември 2007)
 158. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ‏‎ (14:59, 2 ноември 2007)
 159. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ‏‎ (15:01, 2 ноември 2007)
 160. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИТОТЕРАПИЯ И НАРОДНА МЕДИЦИНА‏‎ (15:03, 2 ноември 2007)
 161. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ‏‎ (15:07, 2 ноември 2007)
 162. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ‏‎ (15:10, 2 ноември 2007)
 163. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА‏‎ (15:13, 2 ноември 2007)
 164. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТИТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА‏‎ (15:31, 2 ноември 2007)
 165. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО‏‎ (10:45, 4 ноември 2007)
 166. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ‏‎ (07:49, 8 ноември 2007)
 167. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ‏‎ (08:02, 8 ноември 2007)
 168. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ‏‎ (08:35, 8 ноември 2007)
 169. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОТО УПРАВЛЕНИЕ‏‎ (10:18, 8 ноември 2007)
 170. ПУДСДИССОНСП‏‎ (10:28, 8 ноември 2007)
 171. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ‏‎ (10:38, 8 ноември 2007)
 172. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА‏‎ (15:33, 12 ноември 2007)
 173. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО‏‎ (15:41, 12 ноември 2007)
 174. ПУДЦРЮЛНЦОДМП‏‎ (16:36, 12 ноември 2007)
 175. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ‏‎ (16:40, 12 ноември 2007)
 176. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"‏‎ (16:42, 12 ноември 2007)
 177. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "КОНКУРЕНТНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ"‏‎ (14:23, 14 ноември 2007)
 178. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО‏‎ (14:25, 14 ноември 2007)
 179. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ‏‎ (14:29, 14 ноември 2007)
 180. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО‏‎ (14:32, 14 ноември 2007)
 181. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ‏‎ (14:35, 14 ноември 2007)
 182. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА‏‎ (14:47, 14 ноември 2007)
 183. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ‏‎ (14:51, 14 ноември 2007)
 184. ПУОРОМЕРРКМЕ‏‎ (15:12, 14 ноември 2007)
 185. ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ‏‎ (14:18, 15 ноември 2007)
 186. ПУРРКОЛУНСНПС‏‎ (18:02, 17 ноември 2007)
 187. ПУДОРЦОИДУЕМ‏‎ (18:07, 17 ноември 2007)
 188. ПУДОРКРССНА‏‎ (18:14, 17 ноември 2007)
 189. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КЪЩА-МУЗЕЙ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"‏‎ (18:17, 17 ноември 2007)
 190. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА‏‎ (18:19, 17 ноември 2007)
 191. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА‏‎ (18:23, 17 ноември 2007)
 192. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА МУЗИКА И ТАНЦ‏‎ (18:55, 18 ноември 2007)
 193. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР‏‎ (18:58, 18 ноември 2007)
 194. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СПОРТ‏‎ (19:00, 18 ноември 2007)
 195. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ‏‎ (19:03, 18 ноември 2007)
 196. ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ‏‎ (17:36, 23 ноември 2007)
 197. ЗАКОН за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен‏‎ (19:10, 2 декември 2007)
 198. Закон за защита на Класифицираната информация‏‎ (19:51, 4 декември 2007)
 199. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ‏‎ (16:08, 16 декември 2007)
 200. ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ‏‎ (13:12, 23 декември 2007)
 201. ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.‏‎ (17:31, 2 януари 2008)
 202. УПИАНМСПМИЕ‏‎ (10:42, 4 януари 2008)
 203. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА‏‎ (13:19, 4 януари 2008)
 204. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО‏‎ (13:23, 4 януари 2008)
 205. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ‏‎ (13:27, 4 януари 2008)
 206. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ‏‎ (13:30, 4 януари 2008)
 207. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ‏‎ (13:32, 4 януари 2008)
 208. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ‏‎ (13:36, 4 януари 2008)
 209. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ‏‎ (13:42, 4 януари 2008)
 210. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ‏‎ (13:46, 4 януари 2008)
 211. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ‏‎ (14:00, 4 януари 2008)
 212. УПИПАЕИМДААР‏‎ (14:06, 4 януари 2008)
 213. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ‏‎ (17:33, 4 януари 2008)
 214. ВАЛУТЕН ЗАКОН‏‎ (16:28, 6 януари 2008)
 215. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ‏‎ (09:57, 13 януари 2008)
 216. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА‏‎ (10:04, 13 януари 2008)
 217. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ‏‎ (10:08, 13 януари 2008)
 218. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА‏‎ (11:26, 13 януари 2008)
 219. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ‏‎ (11:40, 13 януари 2008)
 220. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ‏‎ (11:49, 13 януари 2008)
 221. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА‏‎ (15:43, 18 януари 2008)
 222. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ‏‎ (16:28, 18 януари 2008)
 223. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО‏‎ (16:32, 18 януари 2008)
 224. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО (ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)‏‎ (16:39, 18 януари 2008)
 225. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА‏‎ (16:47, 18 януари 2008)
 226. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА‏‎ (16:55, 18 януари 2008)
 227. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА‏‎ (17:04, 18 януари 2008)
 228. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ‏‎ (17:12, 18 януари 2008)
 229. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА‏‎ (17:20, 18 януари 2008)
 230. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО‏‎ (15:04, 19 януари 2008)
 231. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО‏‎ (15:12, 19 януари 2008)
 232. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г.)‏‎ (15:23, 19 януари 2008)
 233. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА‏‎ (15:29, 19 януари 2008)
 234. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ‏‎ (15:40, 19 януари 2008)
 235. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР "БОРИС ХРИСТОВ"‏‎ (15:42, 19 януари 2008)
 236. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ‏‎ (15:45, 19 януари 2008)
 237. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ‏‎ (15:47, 19 януари 2008)
 238. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА‏‎ (15:52, 19 януари 2008)
 239. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА‏‎ (15:56, 19 януари 2008)
 240. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ‏‎ (16:00, 19 януари 2008)
 241. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ - СОФИЯ‏‎ (16:03, 19 януари 2008)
 242. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"‏‎ (16:06, 19 януари 2008)
 243. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ‏‎ (16:17, 19 януари 2008)
 244. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ‏‎ (16:30, 19 януари 2008)
 245. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ‏‎ (17:03, 19 януари 2008)
 246. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО‏‎ (17:21, 19 януари 2008)
 247. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"‏‎ (17:23, 19 януари 2008)
 248. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА "НАДЕЖДА"‏‎ (17:25, 19 януари 2008)
 249. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА‏‎ (17:28, 19 януари 2008)
 250. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - ПЛОВДИВ‏‎ (17:31, 19 януари 2008)

Преглед (предишни 250 | следващи 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).